[Hướng Dẫn] Cách lập tài khoản Apple ID miễn phí

2 Comments

  1. hathuylinh

    19/06/2014 at 15:02

    sao khi e làm đến bước ảnh 9 phương pháp thanh toán của e ko có none nên e ko tạo dc ID mới, sao vậy add?

  2. mrhai8290

    03/07/2014 at 08:18

    là do bước đầu bạn ko chọn Apps Free

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>